תגיש לי Options

וגם כי הצורך הוא תרבותי ואני חייב להודות שאני לא יודע מה הן אותן "קולוניות", אבל אוסטרליה היא עדיין מדינה שבה אתה לא דובר את השפה העברית...

cc-by-sa-all to launch it beneath the multilicense GFDL moreover Innovative Commons Attribution-ShareAlike All-version license or PD-self to launch it into the public domain. See Commons:Copyright tags for the entire listing of copyright tags which you could use.

Consider your current money situation. Amongst The key aims for many people is financial independence. Collect exact details about your own monetary problem. credit maintenance

This photo shows Vienna (=Wien) not Nuremberg. (a similar picture /larger and with headline as well as the story) It cannot be Nuremberg, mainly because from 1499 to 1850 it was not permitted there for Jewish folks to become a citizen.

Notice that any unsourced and untagged photos are going to be deleted just one week after they have been uploaded, as explained on requirements for quick deletion.

File:Acco IMG 0191.JPG continues to be marked being a possible copyright violation. Wikimedia Commons only accepts no cost material—that is definitely, pictures and various media information that may be used by everyone, for virtually any objective. Regular copyright law doesn't grant these freedoms, and Until mentioned usually, every little thing you discover online is copyrighted rather than permitted here.

מי קבע שהיעוד שלה הוא להיות מדינה יהודית אורתודוכסית? במגילת העצמאות המילה 'דתית' לא מוזכרת כלל.

אני באמת אוהב את רוב הישראלים, בטח מה שנקרא "מלח הארץ" ופחות אכפת לי מהקונספט של "מדינה" בין אם זה ישראל אוסטרליה ארה"ב או כל מדינה אחרת.

לכל אחד יש שאיפות ורצונות אחרים ודברים קצת אחרים שבאמת מעניינים אותו...

Thanks for uploading Impression:Harhab mini.JPG. I see the image webpage at this time would not specify who produced the material, Hence the copyright position is unclear. If you have not produced this media oneself then you must argue that Now we have the right to use the media on Wikimedia Commons (see copyright tagging under).

If you developed this file, you should Take note that the fact that it has been proposed for deletion isn't going to essentially mean that we do not worth your variety contribution. It simply just means that a single man or woman thinks that there is some certain trouble with it, such as a copyright problem.

כלומר רוב. אם אתה אומר לי ש"בצורך הזה של הישראלים" אתה מתכוון ל"יש ישראלי כזה" אז אתה כבר מעוות את משמעות השפה והפכת כל הדיון לחסר משמעות

File:Ghetto IMG 4126.JPG has become marked to be a doable copyright violation. Wikimedia Commons only accepts cost-free content—that may be, visuals together with other media information that may be employed by any individual, for just about any goal. Traditional copyright law will not grant these freedoms, and Unless of course mentioned otherwise, all the things you find on the web is copyrighted instead of permitted listed here.

לא more info נכנס עכשיו לפוליטיקה, דת וכו'. אני רק אומר שבהנתן הנתונים האלה, היאוש ממחירי הנדלן (?) פה נעשה יותר נוח.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *